Home page logo
/
Intro Reference Guide Book Install Guide
Download Changelog Zenmap GUI Docs
Bug Reports OS Detection Propaganda Related Projects
In the Movies In the News

Nmap Network Scanning

Błędy

Jak i jego autor, Nmap nie jest doskonały. Możesz jednak pomóc przysyłając raporty dotyczące błędów lub nawet wysyłając własne poprawki. Jeśli Nmap nie zachowuje sie w sposób którego oczekujesz, zacznij od aktualizacji do najnowszej wersji dostępnej pod adresem http://www.insecure.org/nmap/. Jeśli problem nadal występuje, wykonaj trochę testów dla określenia czy podobny problem nie został już wykryty i oznaczony. Spróbuj poszukać Googlem komunikatu błędu lub poprzeglądaj archiwa listy dyskusyjnej Nmap-dev pod adresem http://seclists.org/. Przeczytaj również cała dokumentację. Jeśli nic nie pomoże, wyślij raport opisujący błąd po angielsku na adres . Proszę dołącz wszystko co udało Ci się ustalić na temat tego problemu, jak również informację o używanej wersji Nmapa i systemie operacyjnym na którym jest uruchamiany. Opisy problemów i pytania dotyczące używania Nmapa wysłane na adres dev@nmap.org z większym prawdopodobieństwem doczekają sie szybkiej odpowiedzi, niż wysłane bezpośrednio do Fyodora.

Poprawki błędnego kodu są milej widziane, niż opisy błedów. Podstawowe instrukcje tworzenia poprawek są opisane na stronie http://www.insecure.org/nmap/data/HACKING. Poprawki mogą być wysyłane na nmap-dev (rekomendowane) lub bezpośrednio do Fyodora.

[ Nmap | Sec Tools | Mailing Lists | Site News | About/Contact | Advertising | Privacy ]