Home page logo
/
Intro Reference Guide Book Install Guide
Download Changelog Zenmap GUI Docs
Bug Reports OS Detection Propaganda Related Projects
In the Movies In the News

Nmap Network Scanning

Interakcja w czasie pracy

Podczas pracy Nmapa, przechwytywane są wszystkie naciśnięcia klawiszy. Pozwala to na interakcję z programem bez przerywania go lub restartowania. Niektóre specjalne klawisze zmieniają opcje, inne wyświetlają status skanowania. Konwencja zakłada, że małe litery zmniejszają ilość informacji, a duże litery powiększają. Można również nacisnąć ‘?’ dla

v / V

Zwiększenia / Zmniejszenia poziomu szczegółowości

d / D

Zwiększenia / Zmniejszenia poziomu śledzenia błędów

p / P

Włączenia / Wyłączenia śledzenia pakietów

?

Wyświetlenia ekranu pomocy

Wszystko inne

Wyświetla status w postaci:

Stats: 0:00:08 elapsed; 111 hosts completed (5 up), 5 undergoing Service Scan

Service scan Timing: About 28.00% done; ETC: 16:18 (0:00:15 remaining)

[ Nmap | Sec Tools | Mailing Lists | Site News | About/Contact | Advertising | Privacy ]