Paraméter összefoglaló

Ez az összefoglaló akkor jelenik meg, amikor az Nmap programot paraméterek nélkül indítjuk el. A legfrissebb változata a https://nmap.org/data/nmap.usage.txt címen érhető el. Ez a lista segít emlékezni a legáltalánosabb paraméterekre, de nem helyettesíti az útmutatóban található részletes dokumentációt. Néhány rejtett paraméter szintén nem található meg ebben a listában.

Nmap 4.53 ( https://nmap.org )
Használat: nmap [Letapogatási típus(ok)] [Paraméterek] {Célpont meghatározások}
CÉLPONT MEGHATÁROZÁSOK:
  Átadhatók állomásnevek, IP címek, hálózatok, stb.
  Pl.: scanme.nmap.org, microsoft.com/24, 192.168.0.1; 10.0.0-255.1-254
  -iL <fájlnév>: A cél állomásnevek/hálózatok listája
  -iR <állomások száma>: Véletlen célpontok kiválasztása
  --exclude <állomás1[,állomás2][,állomás3],...>: Állomások/hálózatok kihagyása
  --excludefile <fájlnév>: A kivételek listája
ÁLLOMÁS FELDERÍTÉSE:
  -sL: Lista letapogatás - egyszerűen kilistázza a letapogatni kívánt célpontokat
  -sP: Visszhang letapogatás - meghatározza, hogy egy állomás elérhető-e a hálózaton
  -PN: Minden állomást elérhetőnek tekint -- átugorja az állomás felderítését
  -PS/PA/PU [kapulista]: TCP SYN/ACK or UDP felderítés a megadott kapukon
  -PE/PP/PM: Felderítési próbák ICMP visszhang, időbélyeg és alhálózati maszk kéréssel
  -PO [protocol lista]: IP protokoll visszhang
  -n/-R: Soha nem végez DNS feloldást/Mindig végez DNS feloldást [alapérték: esetenként]
  --dns-servers <kiszolg1[,kiszolg2],...>: Saját DNS kiszolgáló megadása
  --system-dns: Az operációs rendszer DNS felodóját használja
LETAPOGATÁSI TÍPUSOK:
  -sS/sT/sA/sW/sM: TCP SYN/Connect()/ACK/Window/Maimon letapogatás
  -sU: UDP letapogatás
  -sN/sF/sX: TCP Null, FIN, and Xmas letapogatások
  --scanflags <jelzőbitek>: A TCP jelzőbitek testreszabása
  -sI <zombi állomás[:probakapu]>: Üresjárati letapogatás
  -sO: IP protokoll letapogatás
  -b <FTP átjátszó állomás>: FTP ugráló letapogatás
  --traceroute: Útvonal követése minden állomáshoz
  --reason: Megjeleníti az okot, amiért egy kapu egy adott állapotban van
KAPU MEGHATÁROZÁS ÉS LETAPOGATÁSI SORREND:
  -p <kaputartomány(ok)>: Csak a megadott kapuk letapogatása
    Pl.: -p22; -p1-65535; -p U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080
  -F: Gyors mód - Az alapértelmezettnél kevesebb kapu letapogatása
  -r: Kapuk letapogatása sorrendben - nem véletlenszerűen
  --top-ports <szám>: Csak a <szám> darab leggyakoribb kapu letapogatása
  --port-ratio <arány>: Az <arány>-nál gyakoribb kapuk letapogatása
SZOLGÁLTATÁS/VÁLTOZAT ÉRZÉKELÉS:
  -sV: A nyitott kapuk próbája a szolgáltatás/változat információ meghatározására
  --version-intensity <szint>: Beállítás 0 (enyhe) és 9 (az összes proba lefuttatása) között lehetséges
  --version-light: Csak a legvalószínűbb próbák lefuttatása (2-es intenzitás)
  --version-all: Minden egyes próba lefuttatása (9-es intenzitás)
  --version-trace: A letapogatási műveletek részletes megjelenítése (hibakereséshez)
PARANCSFÁJL ALAPÚ LETAPOGATÁS:
  -sC: megfelel a --script=safe paraméternek,tolakodó
  --script=<Lua parancsfájlok>: A <Lua parancsfájlok paraméter> mappák, 
   parancsfájlok és parancsfájl kategóriák vesszővel elválasztott listája
  --script-args=<n1=v1,[n2=v2,...]>: paraméterek átadása a parancsfájl(ok)nak
  --script-trace: Az összes elküldött és fogadott adat megjelenítése
  --script-updatedb: A parancsfájl adatbázis frissítése.
OPERÁCIÓS RENDSZER FELDERÍTÉSE:
  -O: Engedélyezi az operációs rendszer felderítését
  --osscan-limit: Az operációs rendszer felderítését csak az ígéretes célpontokra korlátozza
  --osscan-guess: Agresszívebb operációs rendszer felderítés
IDŐZÍTÉS ÉS TELJESÍTMÉNY:
  Azoknál a paramétereknél, ahol <idő> meghatározás szerepel, az alapértelmezett
  egység a milliszekundum, kivéve ha az értékhez hozzáfűzi az 's' (másodperc), 
  'm' (perc), vagy 'h' (óra) módosítót (pl. 30m).
  -T[0-5]: Időzítési sablon megadása (a nagyobb érték a gyorsabb)
  --min-hostgroup/max-hostgroup <méret>: A párhuzamosan letapogatható állomások csoportmérete
  --min-parallelism/max-parallelism <szám>: A párhuzamosan végezhető próbák száma
  --min-rtt-timeout/max-rtt-timeout/initial-rtt-timeout <time>: Az egyes próbák
      időzítésének beállítása.
  --max-retries <próbák>: Limitálja a kapuletapogatások ismétlését.
  --host-timeout <idő>: Ennyi idő után abbahagyja az állomás letapogatását
  --scan-delay/--max-scan-delay <idő>: Az egyes próbák közti idő beállítása
TŰZFAL/BEHATOLÁS ÉRZÉKELŐ MEGKERÜLÉS ÉS BECSAPÁS:
  -f; --mtu <érték>: csomagok tördelése (vagy küldés a megadott MTU értékkel)
  -D <csali1,csali2[,ME],...>: A letapogatás leplezése csalikkal
  -S <IP cím>: Forráscím hamisítása
  -e <csatoló>: Megadott hálózati csatoló használata
  -g/--source-port <kapuszám>: Megadott kapuszám használata
  --data-length <szám>: Véletleszerű adat hozzáfűzése az elküldött csomagokhoz
  --ip-options <paraméterek>: Csomagok küldése meghatározott IP paraméterekkel
  --ttl <érték>: Az IP csomag time-to-live értékének beállítása
  --spoof-mac <mac cím/előtag/gyártó neve>: A saját MAC cím hamisítása
  --badsum: Csomagok küldése hamis TCP/UDP ellenőrző összeggel
KIMENET:
  -oN/-oX/-oS/-oG <fájlnév>: A letapogatás eredményének mentése fájlba normál, 
   XML, s|<rIpt kIddi3, vagy grepelhető formátumban, a megadott fájlnévvel.
  -oA <bázisnév>: Mentés fájlba a három főbb formátumban egyszerre
  -v: Bőbeszédű üzemmód beállítása (kétszer használva még több információt ad)
  -d[szint]: Hibakeresési szint beállítása vagy növelése (maximum 9-ig értelmes)
  --open: Csak a nyitott (vagy valószínűleg nyitott) kapukat mutatja
  --packet-trace: Az összes elküldött és fogadott csomagot megjeleníti
  --iflist: Megjeleníti az állomás hálózati csatolóit és az útvonalakat (hibakereséshez)
  --log-errors: Hibák/figyelmeztetések rögzítése normál formátumú kimenő fájlba
  --append-output: Felülírás helyett hozzáfűzi az eredményeket a létező kimeneti fájlhoz
  --resume <fájlnév>: Megszakított letapogatás folytatása
  --stylesheet <útvonal/URL>: XSL stíluslap az XML kimenet HTML formátumúra alakításához
  --webxml: Referencia stíluslap az Insecure.Org weboldalról a hordozhatóbb XML dokumentumokért
  --no-stylesheet: Nem rendel XSL stíluslapot az XML kimenethez
VEGYES:
  -6: Engedélyezi az IPv6 letapogatást
  -A: Engedélyezi az operációs rendszer és a változat érzékelését, a parancsfájl alapú 
   letapogatást és az útvonalkövetést
  --datadir <mappanév>: Saját Nmap adatfájl helyének megadása
  --send-eth/--send-ip: Adatküldés nyers ethernet keretek vagy IP csomagok használatával
  --privileged: Feltételezi, hogy a felhasználó teljes jogosultsági szinttel rendelkezik
  --unprivileged: Feltételezi, hogy a felhasználónak nincs jogosultsága nyers socketek használatára
  -V: Az Nmap változat kiírása
  -h: Ennek a rövid összefoglalónak a megjelenítése.
PÉLDÁK:
  nmap -v -A scanme.nmap.org
  nmap -v -sP 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8
  nmap -v -iR 10000 -PN -p 80
NÉZD MEG A MAN OLDALAKAT A TOVÁBBI PARAMÉTEREKHEZ, LEÍRÁSOKHOZ ÉS PÉLDÁKHOZ