Home page logo
/
Zenmap screenshot
Intro Reference Guide Book Install Guide
Download Changelog Zenmap GUI Docs
Bug Reports OS Detection Propaganda Related Projects
In the Movies In the News
Example Nmap output

Nmap Network Scanning

Jogi nyilatkozat

Nmap szerzői jog és licenc

Nmap Biztonsági letapogató (C) 1996-2007 Insecure.Com LLC. Az Nmap az Insecure.Com LLC bejegyzett védjegye. Ez egy szabad program; szabadon továbbadható és/vagy módosítható a Szabad Szoftver Alapítvány által kiadott GNU General Public License 2-es változatának irányelvei szerint. Ez biztosítja Önnek a jogot, hogy bizonyos feltételek esetén ezt a programot használja, módosítsa és továbbadja. Ha az Nmap technológiáját üzleti célú programba kívánja beágyazni, más licencre van szüksége (írjon a címre). Több, biztonsági letapogatót forgalmazó cég kapott ilyen licencet az Nmap technológiájának használatára az állomás felderítés, kapupásztázás, operációs rendszer érzékelés és szolgáltatás/változat érzékelés területén.

A GPL fontos korlátozásokat alkalmaz a származtatott munkákkal kapcsolatban, bár jelenleg a kifejezés nincs részletesen meghatározva. A félreértések elkerülése érdekében - és a GPL szándékait szem előtt tartva - a készítők úgy vélik, hogy egy alkalmazás akkor tekinthető származtatott munkának, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül:

  • Tartalmazza az Nmap forráskódját, vagy annak részletét

  • Olvassa vagy felhasználja az Nmap jogvédett adatfájljait, mint az nmap-os-fingerprints vagy az nmap-service-probes.

  • Futtatja az Nmap programot és feldolgozza az eredményt (ellentétben a tipikus parancshéj vagy végrehajtási menü alkalmazásokkal, melyek csak megjelenítik az Nmap nyers kimenetét, így nem tekinthetők származtatott munkának.)

  • Integrálja/beépíti az Nmap programot egy üzleti célú futtatható telepítő programba, mint amilyen például az InstallShield.

  • Kapcsolódik olyan programkönyvtárhoz, vagy futtat olyan programot mely az előbbiek közül bármelyiket teszi.

Az Nmap kifejezés felhasználható az Nmap programból származtatott munkák bármely részére. A fenti lista nem kizárólagos, csak néhány példán keresztül megpróbálja tisztázni az Nmap készítőinek értelmezését a származtatott munkákkal kapcsolatban. Ezek a korlátozások kizárólag akkor érvényesek, ha Ön valójában továbbértékesíti az Nmap programot. Például semmi nem tiltja, hogy Ön kezelő felületet készítsen az Nmap programhoz és azt üzleti céllal forgalmazza. Terjessze a programot önállóan és hívja fel a felhasználók figyelmét, hogy az Nmap programot külön kell letölteniük a https://nmap.org címről.

A program készítői nem gondolják, hogy a fentiek további korlátozásokat adnának a GPL-hez, kizárólag annak tisztázására szolgálnak, hogyan értelmezik a származtatott munkák fogalmát a GPL engedély alatt terjesztett Nmap programmal kapcsolatban. Ez hasonló ahhoz, ahogyan Linus Torvalds kifejtette a véleményét a Linux rendszermag-modulokhoz kapcsolódó származtatott munkákkal kapcsolatban. A készítők értelmezése kizárólag az Nmap programra vonatkozik - nem vonatkozik más GPL termékekre.

A készítők örömmel segítenek a GPL korlátozásainak értelmezésében, ha az Nmap programot nem GPL licenc alatt terjesztett munkában kívánja felhasználni és bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban. Ahogy a fentiekben már szóba került, a készítőktől más licenc is beszerezhető, ha az Nmap programot üzleti célú alkalmazásban vagy eszközben kívánja felhasználni. Több biztonsági eszköz szállítója kötött ilyen szerződést, amely általában tartalmaz egy állandó licencet az Nmap használatára, kiemelt támogatást és frissítést. Emellett segít fedezni az Nmap technológiájának folyamatos fejlesztésével járó költségeket is. További információkat a címre küldött levélben kérhet.

A GPL előírásaihoz képest különleges kivételként az Insecure.Com LLC hozzájárulását adja, hogy a program kódjához az OpenSSL könyvtár bármely változatát hozzákapcsolják. Ezt a könyvtárat külön licenc alatt terjesztik, melynek leírása megtalálható a Copying.OpenSSL fájlban, vagy a program saját copyright fájljához csatolva. Az OpenSSL kivételével Önnek minden használt kód esetében engedelmeskednie kell a GNU GPL előírásainak. Ha módosítja ezt a fájlt, kiterjesztheti ezt a kivételt a saját változatára, de erre semmi sem kötelezi.

Ha Ön ezeket a fájlokat egy írott licenc megállapodással, vagy olyan szerződéssel kapja, mely a fentiektől eltérő kitételeket tartalmaz, akkor ezek a megállapodások elsőbbséget élveznek a fentiekkel szemben.

Creative Commons License ehhez az Nmap Útmutatóhoz

Nmap Referencia Útmutató (C) 2005 Insecure.Com LLC. Ez az útmutató a Creative Commons Attribution License 2.5-ös változata alatt jelenik meg. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy szabadon terjessze és módosítsa saját igényei szerint mindaddig, amíg hivatkozik az eredeti forrásra. Alternatív megoldásként kezelheti úgy is ezt a dokumentumot, mintha az Nmap programmal azonos licenc alá tartozna (az előzőek szerint).

Unofficial Translation Disclaimer / Nem hivatalos fordítói nyilatkozat

This is an unnofficial translation of the Nmap license details into hungarian. It was not written by Insecure.Com LLC, and does not legally state the distribution terms for Nmap -- only the original English text does that. However, we hope that this translation helps hungarian speakers understand the Nmap license better.

Ez az Nmap licenc részletek nem hivatalos magyar fordítása. Ezt nem az Insecure.Com LLC készítette és nem tartalmazza az Nmap hivatalos terjesztési irányelveit. Ezeket kizárólag az eredeti angol nyelvű szöveg tartalmazza. Azonban reméljük, hogy ez a fordítás segít a magyarul beszélőknek jobban megérteni az Nmap licencét.

A forráskód elérhetősége és a közösségi hozzájárulás

Azért biztosítjuk a hozzáférést a program forráskódjához, mert hiszünk abban, hogy a felhasználónak jogában áll megismerni a program működését annak elindítása előtt. Emellett a program esetleges biztonsági rései is vizsgálhatóak (régóta nem találtak egyet sem).

A forráskód segítségével az Nmap átvihető új rendszerekre, kijavíthatók a hibák és új képességekkel is bővíthető a program. Bátorítunk mindenkit, hogy az általa készített változtatásokat küldje el a címre, hogy azok bekerülhessenek a fő terjesztésbe. Azzal, hogy ezeket a módosításokat elküldi Fyodornak vagy valamely Insecure.Org fejlesztői listának, Ön korlátozás nélküli, nem-kizárólagos jogot biztosít Fyodornak és az Insecure.Com LLC-nek a kód újrafelhasználásához, módosításához és új licenc alatti kibocsátásához. Bár az Nmap mindig elérhető lesz nyílt forrásúként, de ha nincs lehetőség a kód új licenc alatti kibocsátására, ez számos szabad program szempontjából katasztrofális. Alkalmanként harmadik fél számára is új licenc alatt engedélyezzük a kód használatát a fentiek szerint. Ha a saját kódját különleges licenc alatt szeretné engedélyezni, kérjük jelezze azt az elküldéssel egyidőben.

Nincs garancia

A programot annak reményében terjesztjük, hogy hasznos lesz, de MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL; beleértve az ELADHATÓSÁGRA vagy EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE vonatkozó garanciát. További részletekért látogasson el a http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html címre, vagy olvassa el az Nmap programmal terjesztett COPYING fájlt.

Szükséges megjegyezni, hogy alkalmanként az Nmap miatt öszeomolhatnak bizonyos gyengén megírt alkalmazások, TCP/IP vermek és operációs rendszerek is. Bár ezek nagyon ritkán fordulnak elő, fontos észben tartani. Soha ne használja az Nmap programot kritikus feladatot ellátó rendszer letapogatására addig, míg fel nem készült egy esetleges leállás minden következményére. A készítők elismerik, hogy az Nmap okozhatja egyes rendszerek vagy hálózatok összeomlását és elutasítanak minden felelősséget az Nmap által esetleg okozott kárral vagy problémákkal kapcsolatban.

Helytelen használat

Az esetleges összeomlások kockázata miatt és mert rossz szándékű behatolók előzetes felderítésre használják az Nmap programot, egyes rendszergazdák idegesen reagálnak a legkisebb letapogatásra is és hajlamosak panasszal élni. Így a legkisebb letapogatás előtt is célszerű a rendszer tulajdonosától engedélyt kérni.

Biztonsági okokból az Nmap programot soha nem szabad különleges jogosultságokkal (pl. suid root) telepíteni.

Harmadik féltől származó programok

Ez a program az Apache Software Foundation által fejlesztett programrészeket tartalmaz. Az Nmap programmal együtt a Libpcap hordozható csomagelfogó könyvtár egy módosított változata is terjesztésre kerül. Az Nmap Windowos változata a Libpcap könyvtárból származó WinPcap könyvtárral kerül terjesztésre. A szabályos kifejezések támogatását a PCRE könyvtár biztosítja, mely egy nyílt forráskódú program és Philip Hazel munkája. Egyes nyers hálózati funkciók a Libdnet hálózati könyvtárat használják, mely Dug Song munkája. Az Nmap programmal ennek egy módosított változata érkezik. Igény esetén az Nmap felkészíthető az SSL változat érzékelésre az OpenSSL titkosító eszköztár segítségével. Az Nmap Parancsfájl motor a Lua programozási nyelv egy beágyazott változatát használja. Az ebben a szakaszban szereplő valamennyi harmadik féltől származó program szabadon újra terjeszthető a BSD stílusú programlicencek alapján.

USA export korlátozások

USA export korlátozás: az Insecure.Com LLC úgy véli, hogy az Nmap a US ECCN (export control classification number) 5D992 alá tartozik. Ennek a kategóriának az elnevezése: Az 5D002 alá nem tartozó információbiztonsági program. Ennek a besorolásnak egyetlen korlátozása a terrorizmus ellenesség, mely minden árura vonatkozik és megtiltja ezek exportálását olyan terrorista államoknak, mint Irán és Észak Korea. Így az Nmap exportálásához nem szükséges különleges engedély, hozzájárulás vagy kormányzati felhatalmazás.

[ Nmap | Sec Tools | Mailing Lists | Site News | About/Contact | Advertising | Privacy ]