Pregled opcija

Sljedeći pregled opcija je ispisan kad pokrenete Nmap bez ikakvih parametara, a posljednja verzija je uvijek dostupna na: https://nmap.org/data/nmap.usage.txt. Pomaže ljudima zapamtiti najčešće opcije, ali nije zamjena za detaljne upute koje se nalaze u ovom manualu. Neke manje korištene opcije čak se ni ne nalaze u pregledu opcija.

Upotreba: nmap [Tip(ovi) skeniranja] [Opcije] {ciljano računalo}
CILJANO RAČUNALO:
  Možete upisati hostname (naziv računala), IP adrese, mreže (subnete) isl.
  Primjer: scanme.nmap.org, microsoft.com/24, 192.168.0.1; 10.0.0-255.1-254
  -iL <naziv datoteke>: Naziv datoteke u kojoj se nalazi popis hostova/mreža
  -iR <broj hostova>: Odaberi nasumične hostove
  --exclude <host1[,host2][,host3],...>: Ne skeniraj navedene hostove/mreže
  --excludefile <datoteka>: Ne skeniraj navedene hostove/mreže koji se nalaze u navedenoj datoteci
OTKRIVANJE HOSTOVA:
  -sL: List Scan - samo navedi mete koje skeniraš
  -sP: Ping Scan - samo ustanovi da li je host online i ne radi ništa više
  -P0: Smatraj sve hostove online -- ne pokušavaj ustanoviti da li postoje.
  -PS/PA/PU [lista_portova]: koristi TCP SYN/ACK ili UDP za otkrivanje hostova
  -PE/PP/PM: ICMP echo, timestamp i netmask pokušaji skeniranja
  -n/-R: Ne pokušavaj raditi DNS rezoluciju/uvijek koristi DNS rezoluciju [default: ponekad]
TEHNIKE SKENIRANJA:
  -sS/sT/sA/sW/sM: TCP SYN/Connect()/ACK/Window/Maimon skenovi
  -sN/sF/sX: TCP Null, FIN, and Xmas skenovi
  --scanflags <flagovi>: Navedi TCP flagove pomoću kojih želiš skenirati
  -sI <zombie host[:probeport]>: Idlescan
  -sO: IP protocol scan
  -b <ftp relay host>: FTP bounce scan
SPECIFIKACIJA PORTOVA I REDOSLJED SKENIRANJA:
  -p <port ranges>: Skeniraj samo navedene portove
    Primjer: -p22; -p1-65535; -p U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080
  -F: Brzo - Skeniraj samo portove navedene u nmap-services fileu
  -r: Skeniraj portove po redu - ne randomiziraj
OTKRIVANJE SERVISA/VERZIJA:
  -sV: Pokušaj na osnovu otvorenih portova saznati informacije o servisu/verziji
  --version-light: Koristi najvjerovatnije skenove zbog ubrzane detekcije verzije
  --version-all: Isprobaj sve vrste skenova za saznavanje verzije
  --version-trace: Pokaži detaljnu aktivnost skeniranja verzije (za debugging)
DETEKCIJA OS-a:
  -O: Uključi OS detekciju
  --osscan-limit: Ograniči OS detekciju samo na one ciljeve koji obećavaju
  --osscan-guess: Pogađaj OS malo agresivnije
TIMING I PERFORMANSE:
  -T[0-6]: Podesi predložak za timing (veći broj je brže)
  --min-hostgroup/max-hostgroup <numhosts>: Paralelno skeniraj hostove / veličina sken grupe
  --min-parallelism/max-parallelism <numprobes>: Paraleliziraj sonde
  --min-rtt-timeout/max-rtt-timeout/initial-rtt-timeout <msec>: Navedi vrijeme potrebno za povratak (engl. round trip time) sonde.
  --host-timeout <msec>: Odustani od skeniranja ciljanog računala nakon navedenog vremena u milisekundama
  --scan-delay/--max-scan-delay <msec>: Podesi pauzu između slanja upita
OBILAŽENJE FIREWALL-a/IDS-a  I SPOOFING:
  -f; --mtu <vrijednost>: fragmentiraj pakete (opcionalno sa zadanim MTU-om)
  -D <mamac1,mamac2[,ME],...>: Sakrij skan korištenjem mamaca
  -S <IP_Address>: Spoofaj ishodišnu (source) adresu
  -e <iface>: Koristi navedeni interface (mrežni adapter)
  -g/--source-port <broj_porta>: Koristi navedeni broj ishodišnog (source) porta
  --data-length <broj>: Dodaj random podatke u poslane pakete
  --ttl <vrijednost>: Podesi IP time-to-live polje
  --spoof-mac <mac adresa/prefiks/naziv proizvođača>: Spoofaj svoju MAC adresu
ISPIS:
  -oN/-oX/-oS/-oG <file>: Ispiši scan normalno, kao XML, s|<rIpt kIddi3,
     i Grep format u navedeni file
  -oA <osnovni_naziv>: Ispis u tri glavna formata istovremeno
  -v: Povećaj verbose nivo (ako želite postići veći efekt, stavite opciju -vv)
  -d[nivo]: Podesi ili povećaj debuging nivo (Ima smisla do brojke 9, više od toga ne)
  --packet-trace: Pokaži sve poslane i primljene pakete
  --iflist: Ispiši host interface i rute (za debuging)
  --append-output: Dodaj ispis u postojeće datoteke - nemoj ih prepisati
  --resume <naziv_datoteke>: Nastavi prekinuti scan
  --stylesheet <putanja/URL>: XSL stylesheet za transformiranje XML generiranog dokumenta u HTML
  --no-stylesheet: Spriječi povezivanje XSL stylesheet-a s XML ispisom
RAZNO:
  -6: Omogući skeniranje IPv6 protokola
  -A: Omogući prepoznavanje OS-a i verzije OS-a
  --datadir <naziv_direktorija>: Navedi customizirani Nmap data file
  --send-eth/--send-ip: šalji sirove (RAW) ethernet frame-ove ili IP pakete
  --privileged: Pretpostavka da je korisnik koji je pokrenuo Nmap u potpunosti privilegiran (ima admin ovlasti)
  -V: Ispiši verziju Nmap-a
  -h: Ispiši ovaj help ekran
PRIMJERI:
  nmap -v -A scanme.nmap.org
  nmap -v -sP 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8
  nmap -v -iR 10000 -P0 -p 80