Nmap vodič (Upute)


Ime

nmap — Alat za istraživanje mreže i sigurnosni/port skener

Pregled

nmap [ <Tip skena> ...] [ <Opcije> ] { <specifikacija cilja> }

Opis

[Bilješka]Bilješka

Ovaj dokument opisuje Nmap verziju 3.95. Najnovija dokumentacija dostupna je na engleskom jeziku, na https://nmap.org/book/man.html.

Nmap (Network Mapper) je open source alat za istraživanje mreže i sigurnosni auditing. Dizajniran je za brzo skeniranje velikih mreža, ali radi jednako dobro i kad je u pitanju samo jedan host. Nmap koristi sirove (raw) IP pakete na nov i originalan način da bi ustanovio koji hostovi su dostupni na mreži, koji servisi (naziv aplikacije i verzija) su pokrenuti na tim hostovima, o kojim operativnim sustavima (i verzijama) je riječ, koji tipovi paket filtera i vatrozida se koriste, te mnogo drugih karakteristika. Iako je Nmap najčešće korišten za sigurnosni auditing, mnogi sistemski i mrežni administratori pronašli su u njemu koristan alat za rutinske zadatke poput sastavljanja popisa mrežnog inventara, upravljanja vremenima nadogradnje servisa i nadgledanja uptime-a računala ili servisa.

Rezultat Nmap pretraživanja je popis skeniranih meta s dodatnim informacijama o svakoj od njih ovisno o korištenim parametrima. Ključna informacija je tabela zanimljivih portova. U tabeli se nalati broj porta i protokol, naziv servisa i stanje.Stanje je ili: otvoreno, filtrirano, zatvoreno ili nefiltrirano. Otvoreno znači da na ciljanom računalu postoji aplikacija koja sluša na tom portu i čeka na konekciju/pakete. Filtrirano znači da između nas i ciljanog računala postoji vatrozid, paket filter ili neki drugi mrežni uređaj koji blokira port, pa Nmap ne može reći da li je port otvoren ili zatvoren. Zatvoreni portovi trenutno nemaju aplikacije koje slušaju na njima. Portovi su klasificirani kao nefiltrirani u situacijama kada odgovaraju na Nmap-ove upite, ali Nmap nije u mogućnosti ustanoviti da li su otvoreni ili zatvoreni. Nmap vraća sljedeće kombinacije u izvještajima: otvoren|filtriran i zatvoren|filtriran kad ne može ustanoviti koje od dva stanja točnije opisuje port. Port tabela može također sadržavati i informacije o verziji softvera, kada je ta opcija upaljena kod skeniranja. Kad je zatraženo skeniranje IP protokola (-sO), Nmap vraća informacije o podržanim IP protokolima, a ne o portovima.

Uz navedenu tabelu portova, Nmap može dati i dodatne informacije o ciljanom računalu, uključujući reverse DNS imena, pretopstavku o tome koji operativni sustav je s druge strane, tipove uređaja i MAC adrese.

Prikaz tipičnom Nmap skena je prikazan u: Primjer 1, “Ovako izgleda primjer Nmap skena”. Jedan od Nmap argumenata korišten u navedenom primjeru je -A, opcija za otkrivanje OS-a i njegove verzije, zatim-T4 za brže skeniranje, te nakon toga dva hosta koje želimo skenirati.

Primjer 1. Ovako izgleda primjer Nmap skena
# nmap -A -T4 scanme.nmap.org playground

Starting nmap ( https://nmap.org/ )
Interesting ports on scanme.nmap.org (205.217.153.62):
(The 1663 ports scanned but not shown below are in state: filtered)
PORT  STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh   OpenSSH 3.9p1 (protocol 1.99)
53/tcp open  domain
70/tcp closed gopher
80/tcp open  http  Apache httpd 2.0.52 ((Fedora))
113/tcp closed auth
Device type: general purpose
Running: Linux 2.4.X|2.5.X|2.6.X
OS details: Linux 2.4.7 - 2.6.11, Linux 2.6.0 - 2.6.11
Uptime 33.908 days (since Thu Jul 21 03:38:03 2005)

Interesting ports on playground.nmap.org (192.168.0.40):
(The 1659 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT   STATE SERVICE    VERSION
135/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
139/tcp open netbios-ssn
389/tcp open ldap?
445/tcp open microsoft-ds Microsoft Windows XP microsoft-ds
1002/tcp open windows-icfw?
1025/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
1720/tcp open H.323/Q.931  CompTek AquaGateKeeper
5800/tcp open vnc-http   RealVNC 4.0 (Resolution 400x250; VNC TCP port: 5900)
5900/tcp open vnc      VNC (protocol 3.8)
MAC Address: 00:A0:CC:63:85:4B (Lite-on Communications)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows NT/2K/XP
OS details: Microsoft Windows XP Pro RC1+ through final release
Service Info: OSs: Windows, Windows XP

Nmap finished: 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 88.392 seconds

Najnoviju verziju Nmap-a možete downloadati sa sljedećeg linka: . Najnovija verzija man stranica (uputa) dostupna je na sljedećem linku: https://nmap.org/man/.