Home page logo
/
Zenmap screenshot
Intro Reference Guide Book Install Guide
Download Changelog Zenmap GUI Docs
Bug Reports OS Detection Propaganda Related Projects
In the Movies In the News
Example Nmap output

Nmap Network Scanning

Pravne smjernice

Nmap Copyright i licenciranje

Nmap sigurnosni skener je (C) 1996-2005 Insecure.Com LLC. Nmap je također reigistered trademark Insecure.Com LLC. Program je besplatan;možete ga redistribuirati a/ili modificirati pod uvjetima GNU General Public License kako je objavljeno od strane Free Software Fondacije;Verzija 2. To vam garantira pravo korištenja, modificiranja i redistribuiranja ovog softvera pod određenim uvjetima. Ukoliko želite inkorporirati Nmap tehnologiju u svoj softver, možda ćemo vam prodati dodatne licence (kontaktirajte ). Mnogi proizvođači sigurnosnih skenera već imaju licencu Nmap tehnologije poput otkrivanja hostova, skeniranja portova, OS detekcije i otkrivanja servisa/verzije.

Imajte na umu da GPL postavlja važna ograničenja na derivirana djela, ali ne daje detaljne definicije istih. Kako bi se izbjegli nesporazumi, za potrebe ove licence, mi smatramo da aplikacija sadrži derivirano djelo, ako čini bilo što od navedenog:

  • Uključuje izvorni kod iz Nmap-a

  • Čita ili sadrži Nmap datoteke koje imaju copyright, poput nmap-os-fingerprints ili nmap-service-probes.

  • Pokreće Nmap i čita njegove rezultate (za razliku od tipičnih shell ili izvršnih meni aplikacija, koje jednostavno ispišu sirovi Nmap izvještaj i time nisu derivirana djela).

  • Integrira/sadrži/agregira Nmap u neki izvršni instaler, poput onog napravljenog od strane InstallShield-a.

  • Linka na biblioteku (dll, op. prev.) ili izvršu datoteku koja radi bilo što od gore navedenog.

Naziv Nmap je također uključen u to. Ova lista nije eksluzivna, ali je navedena kako bi pojasnila našu interpretaciju deriviranih djela s najčešćim primjerima. Zabrane se primjenjuju samo u slučaju da uistinu redistribuirate i Nmap. Npr. mišta vas ne sprječava da napišete i prodate front-end za Nmap. Distribuirajte front end i usmjerite ljude na https://nmap.org/ kako bi preuzeli Nmap.

Ne smatramo da su to dodatne zabrane povrh GPL-a, nego samo pojašnjenja toga kako mi interpretiramo derivirano djelo jer se primjenjuje na naš produkt pod GPL licencom. To je slično načinu na koji je Linus Torvalds objavio svoju interpretaciju deriviranog djela i kako se to odnosi na module linux kernela. Naša interpretacija se odnosi samo na Nmap - ne govorimo o nijednom drugom produktu licenciranom po GPL-u.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o GPL licenciranju i restrikcijama kod korištenja Nmap-a u ne GPL djelima, rado ćemo Vam pomoći. Kao što je gore navedeno, također nudimo i alternativne licence za integriranje Nmapa u neke druge aplikacije i uređaje. Takvi ugovori su prodani mnogim sigurnosnim izdavačima i generalno sadrže stalnu licencu kao i uslugu prioritetne podrške, a uz to financijski pomažu kontinuirani razvoj Nmap tehnologije. Molimo Vas da poš aljete mail na za daljne informacije.

Kao posebno izuzeće od GPL uvjeta, Insecure.Com LLC daje dozvolu za povezivanje koda ovog programa s bilo kojom verzijom OpenSSL biblioteke koja je distribuirana pod sličnom licencom kao i s licencom koja se nalazi u datoteci Copying.OpenSSL i distribuirati povezanu kombinaciju oba programa. Morate poštivati GNU GPL na svim područjima za bilo koji kod koji nije OpenSSL. Ukoliko modificirate navedenu datoteku možete proširiti to izuzeće i na svoju verziju programa, ali niste obavezni to napraviti.

Ukoliko dobijete navedene datoteke s pismenom licencom ili ugovorom koji navodi drukčije uvjete od navedenih gore, onda je ta alternativna licenca jača i preuzima primat.

Creative Commons licenca za ove upute

Nmap referentne upute su (C) 2005 Insecure.Com LLC. Time su stavljene pod verziju 2.5 Creative Commons Attribution License. To Vam omogućuje da redistribuirate, modificirate tekst po želji, dok god navodite druge izvore koji su radili na njemu. Osim toga, možete tretirati ovaj dokument kao da spada pod istu licencu kao i Nmap (obajšnjeno prije).

Dostupnost izvornog koda i doprinos zajednici (engl. comunity)

Izvorni kod je dostupan s programom zato jer vjerujemo da korisnik ima pravo znati što uistinu program radi prije nego će ga pokrenuti. To Vam isto tako omogućava provjeru softvera na sigurnosne rupe (do sad nije pronađena niti jedna).

Izvorni Vam kod isto tako omogućava prijenos Nmap-a na nove platforme, popravljanje grešaka i dodavanje novih mogućnosti. Potaknuti ste da promjene pošaljete na kako bi eventualno bile inkorporirane u buduće verzije glavne distribucije. Slanjem promjena Fyodoru ili nekom na Insecure.Org mailing listi developera, podrazumijeva se da Fyodoru i Insecure.Org-u dajete puna prava na korištenje, modificiranje i relicenciranje koda. Nmap će uvijek biti dostupan kao open source, ali to je bitno jer je nemogućnost relicenciranja koda stvorila ogromne probleme nekim drugim besplatnim softverskim projektima (poput KDE-a i NASM-a). Također povremeno relicenciramo kod drugim tvrtkama kako je navedeno gore. Ukoliko želite definirati posebne licenčne uvjete za svoj doprinos, navedite to odmah kad ih pošaljete.

Nema garancije

Program je distribuiran u nadi da će bit koristan, ali BEZ IKAKVE GARANCIJE; čak i bez pretopstavljene garancije na PRIHVATLJIVU KVALITETU ili SPOSOBNOST ZA ODREĐENE ZADAĆE. Pogledajte GNU General Public License za više detalja na http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html ili u COPYING datoteci uključenoj s Nmap distribucijom.

Treba uzeti u obzir da je Nmap povremeno srušio loše napisane aplikacije, TCP/IP stackove, pa čak i operativne sustave. Iako je to ekstremno rijetko, važno je za znati. Nmap nikad ne bi trebalo pokrenuti na kritičnim sustavima osim ako ste spremni prihvatiti da sustav neko vrijeme ne radi. Ovdje potvrđujemo da Nmap može srušiti vaš sustav ili mrežu i ograđujemo se od bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu ili problem prouzročen od Nmap-a.

Neispravno korištenje

Zbog male mogućnosti pada sustava i zbog toga što neki crno šeširaši vole koristiti Nmap za prikupljanje informacija, postoje administratori koji se uznemire i mogu se žaliti kad primjete da im je mreža skenirana. Stoga je uvijek preporučeno zatražiti dozvolu prije nego započnete i lagani scan mreže.

Nmap nikad ne bi trebao biti instaliran sa specijalnim privilegijama (npr. suid root) iz sigurnosnih razloga.

Softver drugih tvrtki

Ovaj produkt sadrži softver razvijen od Apache Software Fondacije. Modificirana verzija Libpcap prijenosne paket capture biblioteke je distribuirana zajedno s Nmap-om. Windows verzija Nmap-a koristi obradu libpcap-a - WinPcap. Podrška za regularne izraze je dana od PCRE biblioteke koja je open source softver. Napisao ga je Philip Hazel. Neke funkcije sirovog netvorkinga koriste Libdnet mrežnu biblioteku koju je napisao Dug Song. Modificirana verzija je distribuirana s Nmap-om. Nmap se opcionalno može povezati s OpenSSL kriptografskim alatima za podršku detekcije SSL verzije. Sav gore navedeni softver se slobodno redistribuira pod softverskom licencom po BSD-u.

Klasifikacija kontrole izvoza u US-u.

Klasifikacija kontrole izvoza u US-u: Insecure.Com LLC vjeruje da Nmap spada pod US ECCN (export control clasification number - klasifikacijski broj kontrole izvoza) 5D992. Ta se kategorija zove Softver informacijske sigurnosti koji nije kontroliran ECCN-om 5D002. Jedina zabrana te klasifikacije je AT (anti terorizam), koja se primjenjuje na gotovo svu robu i zabranjuje izvoz hrpi lažljivih zemalja, poput Iran-a i Sjeverne Koreje (op. prev. iliti onih s kojima Ameri nisu dobri). Tako da Nmap ne zahtijeva nikakvu posebnu licencu, dozvolu ili bilo kakvu drugu autorizaciju američke vlade.

[ Nmap | Sec Tools | Mailing Lists | Site News | About/Contact | Advertising | Privacy ]