Autor

Fyodor (http://www.insecure.org)

Setki ludzi wniosły wartościowy wkład w rozwój Nmapa. Szczegóły są zamieszczane w pliku CHANGELOG, który jest rozpowszechniany z Nmapem i jest również dostępny pod adresem https://nmap.org/changelog.html.