Home page logo
/
Zenmap screenshot
Intro Reference Guide Book Install Guide
Download Changelog Zenmap GUI Docs
Bug Reports OS Detection Propaganda Related Projects
In the Movies In the News
Example Nmap output

Nmap Network Scanning

Interakcja w czasie pracy

Podczas pracy Nmapa, przechwytywane są wszystkie naciśnięcia klawiszy. Pozwala to na interakcję z programem bez przerywania go lub restartowania. Niektóre specjalne klawisze zmieniają opcje, inne wyświetlają status skanowania. Konwencja zakłada, że małe litery zmniejszają ilość informacji, a duże litery powiększają. Można również nacisnąć ‘?’ dla

v / V

Zwiększenia / Zmniejszenia poziomu szczegółowości

d / D

Zwiększenia / Zmniejszenia poziomu śledzenia błędów

p / P

Włączenia / Wyłączenia śledzenia pakietów

?

Wyświetlenia ekranu pomocy

Wszystko inne

Wyświetla status w postaci:

Stats: 0:00:08 elapsed; 111 hosts completed (5 up), 5 undergoing Service Scan

Service scan Timing: About 28.00% done; ETC: 16:18 (0:00:15 remaining)

[ Nmap | Npcap | Sec Tools | Mailing Lists | Site News | About/Contact | Advertising | Privacy ]