Home page logo
/
Zenmap screenshot
Intro Reference Guide Book Install Guide
Download Changelog Zenmap GUI Docs
Bug Reports OS Detection Propaganda Related Projects
In the Movies In the News
Example Nmap output

Nmap Network Scanning

Uwagi do tłumaczenia

Przemysław Galczewski (http://www.avet.com.pl)

Dokument ten zawiera nieoficjalne polskie tłumaczenie oryginalnej dokumentacji Nmapa w wersji 2991. Dołożyłem wszelkich starań, aby było ono jak najbardziej zbliżone do oryginału, a przy tym fachowe i zrozumiałe. Nie jest przy tym gwarantowane, że jest ono tak samo dokładne i aktualne jak oficjalna wersja angielska. Dokument ten może być modyfikowany i rozpowszechniany na zasadach Creative Commons Attribution License. Polska wersja tego dokumentu jest dostępna w formatach HTML, NROFF i XML. Wszelkie uwagi dotyczące tłumaczenia proszę kierować bezpośrednio do mnie.

[ Nmap | Npcap | Sec Tools | Mailing Lists | Site News | About/Contact | Advertising | Privacy ]